Αρχαία Κωμωδία (Αριστοφάνης) (ΜΦΑ 12, ΓΦΑ 12)

Ανακοινώσεις

Ημερομηνία εξέτασης των επί πτυχίω φοιτητών του μαθήματος
- Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2022 -

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση των επί πτυχίω φοιτητών του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη 8.2., 9:00 - 11:00 στο αμφιθέατρο 316.

Χρήστος Φάκας