Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2009-2
- Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010 -

Διευκρινίζεται ότι η αναρτημένη στα Γραφεία του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας, εξεταστέα ύλη για το προπτυχιακό μάθημα ΦΝ25 -Εισαγωγή στη Συγκριτική Φιλολογία, αφορά σε μελέτες αυτοτελείς και μη (δημοσιευμένες σε βιβλία, σύμμεικτους τόμους και περιοδικά), οι οποίες μπορούν, όπως αναφέρθηκε στην παράδοση, να προσφέρουν ικανή βοήθεια στις απαντήσεις ερωτημάτων και αναπτύξεις θεμάτων, που θα ζητηθούν στην εξέταση (Βλ. προηγούμενη σχετική ανακοίνωση). Όσοι/όσες φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν, μπορούν άρα, να τις συμβουλευτούν. Δεν αποτελούν υποχρεωτική εξεταστέα ύλη.

Καθηγητής Δημήτρης Αγγελάτος