Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2009
- Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010 -

Για την εξέταση του μαθήματοςΦΝ 25 Εισαγωγή στη Συγκριτική Φιλολογία (Ε\' Εξάμ. Γλωσσ.) υπενθυμίζεται ότι θα δοθούν προς ανάπτυξη δύο θέματα. Το ένα θα είναι υποχρεωτικό (όροι και έννοιες της επιστήμης της Συγκριτικής Φιλολογίας). Το δεύτερο ζήτημα θα αφορά στην εφαρμογή των όρων και των εννοιών της επιστήμης. Εδώ θα υπάρχει επιλογή. Συγκεκριμένα, θα δοθούν δύο ζητήματα, στο καθένα από τα οποία θα ζητείται η συγκριτολογική ανάλυση δύο τουλάχιστον λογοτεχνικών κειμένων (ποιητικών ή πεζών), ανάλογων με εκείνα που συζητήθηκαν στη διάρκεια των μαθημάτων. Η συγκριτολογική αυτή ανάλυση θα γίνει με τους κατάλληλους για κάθε περίπτωση όρους και τις αρμόδιες έννοιες  (τα λογοτεχνικά κείμενα θα έχουν δοθεί προς ανάλυση με πλήρη στοιχεία για τους συγγραφείς, την εποχή, το έτος δημοσίευσης, κλπ), για τους/τις οποίους/οποίες έγινε εκτενέστατα και αναλυτικότατα λόγος στη διάρκεια των μαθημάτων.

Καλή επιτυχία σε όλους

Καθηγητής Δημήτρης Αγγελάτος