έναρξη μαθημάτων
- Τρίτη, 05 Οκτωβρίου 2021 -

αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, τα μαθήματα θα αρχίσουν στις 7-10 κατά το πρόγραμμα