Ανακοίνωση
- Κυριακή, 15 Μαρτίου 2020 -

Παρακαλώ όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Εαρινού εξαμήνου 2020 που έχουν γραφτεί στην παρούσα ηλεκτρονική τάξη να εγγραφούν στην καινούργια που μόλις δημιούργησα με την ένδειξη Εαρινό εξάμηνο 2020.