Ανακοίνωση από κα Τσιτσιανοπούλου
- Τρίτη, 28 Μαΐου 2019 -

Λόγω της αναπλήρωσης του μαθήματος της κας Λεντάρη την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 (ώρες 15.00-18.00), το τελευταίο φροντιστηριακό μάθημα "Αρχαία Ελληνική Μετρική" μεταφέρεται για την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019.

Ελένη Τσιτσιανοπούλου