ΕΞΕΤΕΑΣΕΙΣ
- Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2021 -

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριές, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η διά ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων προϋποθέτει την κατοχή: α) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, β) είτε πιστοποιητικού νόσησης, γ) είτε βεβαίωσης διενέργειας rapid test, ε) είτε βεβαίωσης διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR, από φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και όσους εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία καθώς και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορονοϊό. Προσοχή: η προσκόμιση βεβαίωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) δεν είναι πλέον αποδεκτή.