ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (Ε-ΒΟΟΚ)
- Τετάρτη, 04 Αυγούστου 2021 -

Καμπερίδου, Ε. (2021). Παρενόχληση, φύλο και αθλητισμός: Η σημαντικότητα της πρόληψης. E-book επιστημονική σειρά σεμιναρίων, προτάσεις και συμπεράσματα. Σπουδαστήριο Κοινωνιολογίας, Τομέας Θεωρητικών Επιστημών, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμούς του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πέργαμος: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2949237, UoA Scholar: http://www.tinyurl.com/ygoz2ojl DOI:13140/RG.2.2.27431.27046

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΚΑΛΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ !!!