Συμμετοχή στις εξετάσεις Σταθερότητας Φαρμ. Προϊόντων 23/9/2021‎
- Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2021 - 11:30 π.μ. -

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ σχετικά ‎με τον καθορισμό του τρόπου και των μέσων διεξαγωγής των εξετάσεων της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου του ‎ακαδημαϊκού έτους 2020-2021‎ καλείσθε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη γραπτή, εξ’ αποστάσεως, εξέταση του μαθήματος της Σταθερότητας Φαρμ. Προϊόντων, με χρήση της πλατφόρμας του eclass.

Σε πρώτη φάση καλείσθε έως την Τρίτη 21/9 στις 12 το μεσημέρι να δηλώσετε αν θα συμμετέχετε στις εξετάσεις με την εγγραφή σας στην ομάδα του μαθήματος στο e-class με τίτλο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ 23/9/2021». Θα υπάρχει δυνατότητα απεγγραφής σας αν το μετανιώσετε και σας παρακαλώ να το κάνετε σε αυτή την περίπτωση. Δυνατότητα εγγραφής έχουν μόνο όσοι έχουν δηλώσει το μάθημα στο my-studies.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Συγκλήτου, η ταυτοπροσωπία και η επιτήρηση των φοιτητών που συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως γραπτές εξετάσεις, πραγματοποιείται με οπτική επαφή από επιτηρητές, οι οποίοι διαχωρίζουν τους φοιτητές σε μικρές ομάδες. Δεν πραγματοποιείται τήρηση, συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με ηλεκτρονικά μέσα. Οι φοιτητές οφείλουν να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και να βρίσκονται σε αδιάλειπτη οπτική επαφή με τον διδάσκοντα και τον επιτηρητή. Τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν σε υψηλό βαθμό τόσο το αδιάβλητο και την αξιοπιστία των εξετάσεων, όσο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ίση μεταχείριση. Συνεπώς, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΑΣ.

Στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η καλή λειτουργία μικροφώνου και κάμερας (ή διακοπεί η σύνδεση στο διαδίκτυο) η εξέταση θα πραγματοποιηθεί ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ.

Πριν την έναρξη της εξέτασης οι φοιτητές καλούνται να έχουν διαθέσιμες φοιτητική και αστυνομική ταυτότητα για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας. Την ημέρα της εξέτασης πρέπει να είναι μόνοι τους στο χώρο της εξέτασης και χωρίς σημειώσεις οποιαδήποτε μορφής. Αν διαπιστωθεί ο,τιδήποτε περίεργο, ο φοιτητής θα μηδενίζεται ή η εξέταση του φοιτητή θα ολοκληρωθεί προφορικά.

Ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας webex, όπου θα πρέπει να μπείτε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Καλή επιτυχία!

 

Οι διδάσκοντες 

 

Ι. Ντότσικας, Ι. Λουκάς