Συμμετοχή στις εξετάσεις Σταθερότητας 5/2/2021‎
- Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2021 -

Αγαπητοί φοιτητές,

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ της 18/1/2021 (ΦΕΚ, τεύχος Β’, Αρ. φύλλου 115) «Η εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά την περίοδο του χειμερινού εξαμήνου για τα προγράμματα σπουδών α’ και β’ κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) διεξάγεται με γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης».

Συνεπώς, το μάθημα της Σταθερότητας Φαρμακευτικών Προϊόντων θα εξεταστεί με γραπτή εξέταση, εξ’ αποστάσεως, με χρήση πλατφόρμας. Η εξέταση θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με πιθανή αρνητική βαθμολογία) και ο χρόνος εξέτασης θα είναι 30 min για 20 ερωτήσεις.

Σε πρώτη φάση καλείσθε έως την Παρασκευή 29/1 στις 12 το βράδυ να δηλώσετε αν θα συμμετέχετε στις εξετάσεις με την εγγραφή σας στην ομάδα του μαθήματος στο e-class με τίτλο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 5/2/2021». Θα υπάρχει δυνατότητα απεγγραφής σας αν το μετανιώσετε και σας παρακαλώ να το κάνετε σε αυτή την περίπτωση. Δυνατότητα εγγραφής έχουν μόνο όσοι έχουν δηλώσει το μάθημα στο my-studies.

Σύμφωνα με τη συνεδρίαση της συγκλήτου (12/1/2021) η ταυτοπροσωπία και η επιτήρηση των φοιτητών που συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως γραπτές εξετάσεις, πραγματοποιείται με οπτική επαφή από επιτηρητές, οι οποίοι διαχωρίζουν τους φοιτητές σε μικρές ομάδες. Δεν πραγματοποιείται τήρηση, συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με ηλεκτρονικά μέσα. Οι φοιτητές οφείλουν να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και να βρίσκονται σε αδιάλειπτη οπτική επαφή με τον διδάσκοντα και τον επιτηρητή. Τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν σε υψηλό βαθμό τόσο το αδιάβλητο και την αξιοπιστία των εξετάσεων, όσο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ίση μεταχείριση. Συνεπώς, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΑΣ.

Στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η καλή λειτουργία μικροφώνου και κάμερας (ή διακοπεί η σύνδεση στο διαδίκτυο) η εξέταση θα πραγματοποιηθεί ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ την ίδια ημέρα.

Πριν την έναρξη της εξέτασης οι φοιτητές καλούνται να έχουν διαθέσιμες φοιτητική και αστυνομική ταυτότητα για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας. Την ημέρα της εξέτασης πρέπει να είναι μόνοι τους στο χώρο της εξέτασης και χωρίς σημειώσεις οποιαδήποτε μορφής. Αν διαπιστωθεί ο,τιδήποτε περίεργο, ο φοιτητής θα μηδενίζεται ή η εξέταση του φοιτητή θα ολοκληρωθεί προφορικά.

Ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας webex, όπου θα πρέπει να μπείτε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Η διαδικασία της εξέτασης μέσω της Microsoft forms quiz (είσοδος με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας) είναι απλή, αλλά για να αποφευχθούν προβλήματα την ώρα της εξέτασης θα αποσταλεί πρόσκληση για σύνδεση την Κυριακή 31/1 για δοκιμαστική χρήση της πλατφόρμας εξέτασης.

 

Ι. Ντότσικας