εγγραφή σε ομάδα για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021
- Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 -

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις του μαθήματος της περιόδου Σεπτεμβρίου 2021, να εγγραφούν στη σχετική ομάδα το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 13-9-2021. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή, γιατί λόγω τήρησης υγειονομικών πρωτοκόλλων πρέπει να γίνουν χρονοβόρες και σύνθετες διευθετήσεις.