σύνδεσμος μαθήματος 28-5
- Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 -

Pharm Chem 28-5

Hosted by Panagiotis Marakos

 

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mdd63d38f5f578e2e8ba90d74b7da2f98

Friday, May 28, 2021 9:00 am | 2 hours | (UTC+03:00) Athens, Bucharest

Meeting number: 121 653 9153

Password: mkEaes73zJ5