ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 -

Όσοι φοιτητές δικαιούνται και δεν έχουν πάρει ακομη τις σημειώσεις του μαθηματος, μπορούν να απευθυνθούν στην Γραμματέα του Τομεα Φαρμακογνωσίας & ΧΦΠ, κ. Χαρβάλα