Παρουσιάσεις εργασιών στα πλαίσια του Εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας Ι
- Τρίτη, 31 Μαΐου 2022 -

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των εργασιών του Εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας Ι θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Δ8, στις 6 Ιουνίου (15.00-18.00) για την ομάδα Αβ και στις 9 Ιουνίου (15.00-18.00) για την ομάδα Αα.