Ανακοίνωση εργαστηριακών ασκήσεων του τμήματος Αβ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022
- Τρίτη, 12 Απριλίου 2022 - 12:33 μ.μ. -

Σας ενημερώνουμε ότι οι ασκήσεις του Εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας Ι για την ‘ομάδα Αβ’ θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 18/05/2022 και ώρα 14.30. Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δ8 με φυσική παρουσία. Οι υπόλοιπες ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 23, 24, 25 και 26 Μαϊου.