Παρουσίαση εργασιών για τα τμήματα Βα και Ββ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
- Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022 -

Οι παρουσιάσεις των εργασιών για το Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας Ι θα  πραγματοποιηθούν στις 17/01/2022 στην αίθουσα Δ8:

- Τμήμα Ββ: 10.00 - 13.00

- Τμήμα Βα: 14:00 - 17.00

Η διάρκεια κάθε παρουσίασης θα είναι 15 λεπτά συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων.

Εκ του Εργαστηρίου

Αν Καθ. Αληγιάννης Ν.