Έναρξη εργαστηριακών ασκήσεων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022
- Δευτέρα, 01 Νοεμβρίου 2021 -

Σας ενημερώνουμε ότι οι ασκήσεις του Εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας Ι για την ‘ομάδα Βα’ (εμφανίζονται ακολούθως οι αντίστοιχοι αριθμοί μητρώου) θα ξεκινήσουν την Τρίτη 02/11/2021 και ώρα 14.00. Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δ8 με φυσική παρουσία.

 

α/α

Αριθμός μητρώου

1

1452201400002

2

1452201700175

3

1452201900002

4

1452201900003

5

1452201900004

6

1452201900005

7

1452201900008

8

1452201900013

9

1452201900015

10

1452201900017

11

1452201900020

12

1452201900022

13

1452201900023

14

1452201900024

15

1452201900026

16

1452201900027

17

1452201900029

18

1452201900030

19

1452201900031

20

1452201900033

21

1452201900034

22

1452201900040

23

1452201900041

24

1452201900042

25

1452201900043

26

1452201900045

27

1452201900046

28

1452201900048

29

1452201900049

30

1452201900050

31

1452201900054

32

1452201900056

 

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική.