ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ Ι - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
- Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021 -

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ Ι»

 

Α/Α

Αριθμός μητρώου

Συνολικός βαθμός

1.       

1452201800160

9

2.       

1452201800036

6

3.       

1452201700133

5

4.       

1452201800126

10