Αδυναμία συμμετοχής στις εξετάσεις λόγω νόσησης από την COVID-19
- Τρίτη, 08 Φεβρουαρίου 2022 -

Οι φοιτητές που την ημέρα των εξετάσεων δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν λόγω νόσησης από την COVID-19, θα πρέπει να στείλουν σκαναρισμένο σε αρχείο pdf ή jpeg ή doc το πιστοποιητικό νόσησης. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν στη συνέχεια για την ημέρα και την ώρα της εξέτασης.