Νέα δυνατότητα ανάρτησης βίντεο στην πλατφόρμα eClass από Βοηθό Εκπαιδευτή!
- Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 -

Προστέθηκε νέα δυνατότητα ανάρτησης συνδέσμων βίντεο από έναν Βοηθό Μαθήματος eClass για λογαριασμό του Διδάσκοντος. Η νέα λειτουργικότητα επιτρέπει την ανάρτηση ενός βίντεο (δημόσιας ή περιορισμένης προβολής) μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης eClass από έναν Βοηθό Εκπαιδευτή και όχι αποκλειστικά από τον Διδάσκοντα, όπως ίσχυε στο παρελθόν.

Προϋπόθεση είναι ο Βοηθός Μαθήματος να διατηρεί λογαριασμό Διαχειριστή Περιεχομένου στην πλατφόρμα OpenDelos με στοιχεία Ιδρυματικού Λογαριασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες ανάρτησης ενός βίντεο μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον του eClass ανατρέξτε στις Ενότητες 5.2 και 5.3.