Νέα Ενότητα 2.6 - Παραδείγματα - Προτάσεις για διαχείριση πληροφοριών διαλέξεων.
- Τετάρτη, 09 Ιουνίου 2021 -

Προστέθηκε νέα Ενότητα (Ενότητα 2.6) με ενδεικτικά Παραδείγματα ή Προτάσεις για εισαγωγή και επεξεργασίας πληροφοριών (μετα-δεδομένων) στους αναρτημένους πόρους βίντεο ενός Μαθήματος.