Σχετικά με την γραπτή εργασία
- Τρίτη, 28 Μαΐου 2019 -

Υπενθυμίζω ότι η προθεσμία υποβολής των εργασιών σας λήγει την Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019.

Στις ψηφιακές παρτιτούρες που θα στείλετε, μπορείτε να κάνετε αλλαγές αν κρίνετε ότι κάτι χρειάζεται διόρθωση σε σχέση με το αυτόγραφο του συνθέτη (αβλεπτήματα, ελλείψεις, λάθος νότες κ.λπ.).

Ωστόσο, όλες οι αλλαγές θα πρέπει να τεκμηριώνονται σε ένα κριτικό υπόμνημα, δηλ. ένα αρχείο κειμένου, όπου περιγράφεται και αιτιολογείται η όποια διόρθωση ή αλλαγή. Για κάθε αλλαγή θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός μέτρου, το όργανο στο οποίο γίνεται η αλλαγή, και μια σύντομη περιγραφή του τι ακριβώς γράφει το χειρόγραφο και τι διορθώνουμε, μαζί με τον λόγο για τον οποίο προχωρήσατε στην εν λόγω αλλαγή.

Όσοι έχετε ήδη στείλει παρτιτούρα και έχετε προχωρήσει σε αλλαγές, παρακαλώ να συντάξετε το σχετικό κριτικό υπόμνημα και να το στείλετε μέχρι την Πέμπτη, 6 Ιουνίου.

Στη μεθαυριανή παράδοση θα μιλήσουμε για τις μεθόδους της μουσικής τυπογραφίας· πώς υλοποιήθηκε στο παρελθόν, πώς εφαρμόζεται σήμερα, πώς μπορεί να πραγματοποιείται στο μέλλον. Επίσης, θα μιλήσουμε για την ψηφιακή αναπαράσταση της πληρφορίας.

Σας χαιρετώ