Αναβολή του μαθήματος της Πέμπτης 18 Μαρτίου 2021
- Σάββατο, 13 Μαρτίου 2021 - 9:57 μ.μ. -

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος θα ξεκινήσει στις 11:00, ως εκ τούτου, το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί. Επόμενο μάθημα θα είναι αυτό της Πέμπτης 1 Απριλίου. Στον ενδιάμεσο χρόνο παρακαλείσθε να συνεχίσετε με τις εργασίες ώστε να είναι έτοιμες κατά το δυνατόν για την επόμενη συνάντησή μας.

Καλό τριήμερο

Φλώρα Κρητικού