Για όσους Δεν παρέδωσαν εργασία
- Σάββατο, 06 Ιουλίου 2013 -

Γι' αυτούς που πάνε για Σεπτέμβριο.

Κατ' αρχάς, ισχύουν ακριβώς όσα αναφέρω στην εκφώνηση της προηγούμενης εργασίας για το Κ. 488. Το μοναδικό που αλλάζει είναι το κομμάτι. 

Αντί για το αργό μέρος του Κ. 488, ασχοληθείτε με το αργό μέρος (Andante) του Κ. 453, και πάλι του Μότσαρτ. 

Η μόνη διαφορά είναι πως τώρα έχουμε μορφή σονάτας-κοντσέρτου (Ανάπτυξη στο μ. 64, Επανέκθεση στο μ. 90).

Όλες οι προηγούμενες οδηγίες ισχύουν κατά γράμμα.

Καλό Καλοκαίρι!