ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ
- Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2013 -

Υπενθυμίζεται η εξεταστέα ύλη, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στο τελευταίο μάθημα:

α) η εισαγωγή από το τραγούδι Άρχισε καρδιά μου... κανάρια... (υποχρεωτικό για όλους)

β) τρία τραγούδια κατ' επιλογήν σε διαφορετικό Ήχο το καθένα από τα:

Σαράνταπέντε μάστοροι...

Τί έχουν της Ζίχνας τα βουνά...

Ο Διγενής...

Στην κεντημένη σου...

Σε καινούργια βάρκα...

Ωραία πούναι η νύφη μας...

Πότε θα κάμει ξαστεριά...

Πέρα στους πέρα κάμπους...

Κάηκε κι ένα σχολείο...

 Όσοι διδάχθηκαν το μάθημα ως υποχρεωτικό από τον κ. Μουστάκα, θα εξετασθούν σε τρία κομμάτια της επιλογής τους από αυτά που είχαν διδαχθεί με τον ανωτέρω διδάσκοντα.