Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος
- Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 - 9:09 π.μ. -

Φίλες,  φίλοι,  καλημέρα σας!

Σας παρακαλώ πολύ μέχρι τις 14 Ιουλίου 2020 "μπείτε" στο https://survey.uoa.gr/manage/ και συμπληρώστε και "καταθέστε" ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο του μαθήματος που θα βρείτε εκεί,  η διαδικασία είναι απολύτως ανώνυμη και δεν έχει καμία σχέση με την επίδοσή σας στο μάθημα ή τον τελικό σας βαθμό,  είναι ωστόσο απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία του τμήματός μας ...

Μην το αμελήσετε!  Κάνετέ το ακόμη και οι κυρίες και οι κύριοι που δεν συμμετείχατε στις διαδικασίες του μαθήματος στο "άρρωστο" αυτό εξάμηνο,  συμπληρώστε σας παρακαλώ αυτά τα ερωτηματολόγια όλες και όλοι!

Παύλος  Σεργίου