οριστικά αποτελέσματα, τηλεδιάσκεψη και συνέχεια της διαδικασίας
- Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023 - 12:50 μ.μ. -

Τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών (τα οποία είναι ίδια με τα ήδη αναρτημένα προσωρικά αποτελέσματα) θα αναρτηθούν μόλις εγκριθούν  από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Ωστόσο είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ  να έχουμε μια ενημερωτική συνάντηση καθώς υπάρχουν πολλές άγνωστες σε εσάς παράμετροι και θα έχετε πολλαπλές απορίες.

Συνεπώς, την Πέμπτη 2/2/23 θα έχουμε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη στις 17.00 στο σύνδεσμο https://uoa.webex.com/meet/panchal.

Η παρουσία όλων (επιτυχόντων και επιλαχόντων) είναι υποχρεωτική καθώς η πληροφόρησή σας θα αποτρέψει δυσλειτουργίες στην όλη διαδικασία Πρακτικής Άσκησής σας.

Π. Χαλάτσης