ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2021-22
- Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022 -

Στο πεδίο Έγγραφα μπορείτε να βρείτε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2021-22. Ενστάσεις, μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο praktiki@media.uoa.gr έως την Παρασκευή 1/7/22.

Π. Χαλάτσης