οριστικά αποτελέσματα και συνέχεια της διαδικασίας
- Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 - 12:40 μ.μ. -

Τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών (τα οποία είναι ίδια με τα ήδη αναρτημένα προσωρικά αποτελέσματα) θα αναρτηθούν εγκεκριμένα  από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος στις 3 ή 4 /1/22.

Με την επιστροφή μετά τις γιορτές θα ανακοινωθεί μία συνάντηση ενημέρωσης με τους επιλεγέντες για τη συνέχεια της διαδικασίας. (Όσοι επείγονται μπορούν να μελετήσουν τις σχετικές οδηγίες). 

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε επίσημη ενέργεια πρέπει να γίνει μετά την ανάρτηση της έγκρισης των αποτελεσμάτων από τη Γενική Συνέλευση.

Καλές γιορτές με υγεία και χαρά

Π. Χαλάτσης