Αλλαγή συνεργάτη στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Μεϊμάρη αντί κου Αδάμου)
- Τρίτη, 09 Ιουνίου 2020 -

Πλέον το Τμήμα μας στο ΓΡα.Π.Ασ. το έχει η κα Μεϊμάρη, οπότε απευθύνεστε σε αυτή για ό,τι χρειάζεστε (αντί του κου Αδάμου). 

Ώρες Γραφείου Κας Μεϊμάρη (emeimari@uoa.gr, 210 7276361): Καθημερινά 10.00-13.30 (στο γνωστό μέρος που σας αναφέρω στις οδηγίες έναρξης της πρακτικής). 

Ό,τι σας έχω ζητήσει σε προηγούμενες ανακοινώσεις να στέλνετε στον κο Αδάμο, παρακαλώ να το στέλνετε πλέον στην κα Μεϊμάρη με κοινοποίηση στο praktiki@media.uoa.gr.