Ανακοίνωση για όσες/όσους παρέλαβαν αυτές τις μέρες τα υπογεγραμμένα συμφωνητικά
- Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019 -

Όσες/όσοι έχετε παραλάβει ήδη τα υπογεγραμμένα συμφωνητικά (με την υπογραφή από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου), θα έχετε διαπιστώσει ότι είναι δύο (2) τα αντίτυπα που σας έχω δώσει. Το ένα το δίνετε στην εταιρεία και το άλλο το κρατάτε εσείς, είναι δικό σας, εφόσον είστε ένα από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη του συμφωνητικού. Καλή συνέχεια!