Παράταση διαδικασίας οριστικοποίησης θέσης-κατάθεσης δικαιολογητικών έναρξης πρακτικής
- Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019 -

Καλησπέρα σας,

Όποιοι/ες έχετε ήδη επιλεγεί για την πρακτική άσκηση και δεν έχετε καταθέσει ήδη τα σχετικά δικαιολογητικά, έχετε νέα προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 να κατοχυρώσετε τη θέση σας σε φορέα (δήλωση θέσης στον κ. Τσερώνη για αντιστοίχιση, συμπλήρωση και κατάθεση δικαιολογητικών έναρξης ΠΑ). Όποια/ος δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή, χάνει τη θέση της/του.

Στοιχεία επικοινωνίας κ. Κων/νου Τσερώνη:

ktseronis@uoa.gr, 2103689361, Σταδίου 5, 1ος όροφος