ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ " Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
- Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023 - 12:23 μ.μ. -

Παρακαλώ όπως καταβάλετε μέσω   e-banking  με χρήση του κωδικού RF που σας έχει αποσταλλεί, τα δίδακτρα 3ου  εξαμήνου  για το πρόγραμμα "Πολιτική και Διαδίκτυο " από την Δευτέρα 02-10-2023 έως και την Παρασκευή 20/10/2023.

Το αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων (650€) θα πρέπει να το στείλετε με email (fotinian@media.uoa.gr)    ή να το καταθέσετε στο γραφείο Β33 3ος όροφος,  για να παραλάβετε την απόδειξη σας και  να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

Επίσης όσοι φοιτητές δεν έχουν καταθέσει το θέμα της διπλωματικής θα πρέπει να το καταθέσετε στην γραμματεία άμεσα με την υπογραφή του επιβλέποντα.