ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης :: υποστήριξη διπλωματικών 22 & 23/4/2021
- Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 -
ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης :: υποστήριξη διπλωματικών 22 & 23/4/2021

- Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 -

Την Πέμπτη 22/4/2021 και την Παρασκευή 23/4/2021 θα υποστηρίξουν τις διπλωματικές τους εργασίες οι κ.κ.: Μ.Ε. Βαρδάκη, Α. Καράμπελα, Ό. Μπαλαφούτη, Ε.Μ. Νησωτάκη, Θ. Παπαδημητρίου, Ε.Β. Πατρικαλάκη και Η. Τουμανίδης σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα

πρόγραμμα 22 & 23/4/2021