Σύνδεσμος για την πρόσβαση σε άρθρο Δημήτρη Χαραλάμπη σχετικού (βιβλιογραφία) με το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού μαθήματος : "Κοινή Γνώμη και Δημοκρατία"
- Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021 -

Προς τους συμμετέχοντες στο μεταπτυχιακό μάθημα : "Κοινή Γνώμη και Δημοκρατία"

Για να έχετε πρόσβαση στο άρθρο : Dimitris Charalambis, "Inequality, Racognition, Irrationalism and Populism" ακολουθείτε την εξής διαδικασία μέσω Google  : 1) hpsa.gr, 2) Αρχική- Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης, 3) Εκδόσεις. 4) Επιθεώρηση, 5) Αρχείο Τευχών, 6) Τεύχος 45, 7) Τίτλος του άρθρου, 8) "Πλήρες κείμενο".