ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης :: υποστήριξη διπλωματικής 16/4/2021
- Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021 -

Την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 θα γίνει η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας της κ. Ί. Χριστοδούλου-Τσαμασίρου σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται

υποστήριξη διπλωματικής εργασίας 16/4/2021