Νέος κύκλος σεμιναρίων του προγράμματος Sophism ενάντια στη ρητορική μίσους
- Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021 -
Μια απάντηση στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την ενίσχυση της
υψηλής ποιότητας επαγγελματικής δημοσιογραφίας και της δημοσιογραφίας των
πολιτών- Αίτηση συμμετοχής σε σεμινάριο στο σύνδεσμο
https://sophism.media.uoa.gr/gr/registration/.
Βασικός σκοπός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του
προγράμματος SOpHiSM, είναι αφ’ ενός να εξοικειώσουν τις
συμμετέχουσες/συμμετέχοντες με διαφορετικούς ορισμούς, ερμηνείες και
προσεγγίσεις του (διαδικτυακού) Λόγου μίσους, αφ’ ετέρου να τις/τους
εφοδιάσει με τα απαραίτητα «εργαλεία» για την επισήμανση και
«αντιμετώπιση» του Λόγου μίσους στο διαδίκτυο ή/και εκτός διαδικτύου, τόσο
σε νομικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο.
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε φοιτήτριες/ές δημοσιογραφίας, νεαρές/ούς
δημοσιογράφους και πολίτες δημοσιογράφους/παραγωγούς περιεχομένου στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Είναι διήμερα, συνολικής διάρκειας τεσσάρων ωρών και
θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας webex σε συνδέσμους
που θα κοινοποιηθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα του προγράμματος
sophism.media.uoa.gr ή sophism.eu.

Μετά την απόλυτη επιτυχία του πρώτου κύκλου, εγκρίθηκε η διεξαγωγή
δεύτερου κύκλου σεμιναρίων. Παρακαλώ βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο
αιτήσεις συμμετοχής για το νέο κύκλο σεμιναρίων του προγράμματος Sophism
ενάντια στη ρητορική μίσους:
https://sophism.media.uoa.gr/gr/registration/?fbclid=IwAR1yIKwsdpom1930hjMyM4eW0KQg4iXgRW1lw0JPb63OT7Qt09n9hDlOvqw