ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 9/9/2019 ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ»
- Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019 -

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της πρόσκλησης υποψηφιοτήτων ακαδ. έτους 2019-2020 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης" παρατείνεται έως και την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ (σελίδα https://eclass.uoa.gr/modules/announcements/index.php?course=MEDIA254&an_id=197570), και πάντοτε σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα υποδείγματα που παρέχονται στα επόμενα έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες καλούνται να επισκεφθούν τον ιστοχώρο του Προγράμματος (https://masters.ntlab.gr/) και μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ (στοιχεία επικοινωνίας εδώ), καθώς και απευθείας με το ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» στη διεύθυνση medialab@media.uoa.gr.