Σεμινάριο Εισαγωγή στη Θεατρική Γραφή και Κριτική
- Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023 - 12:11 μ.μ. -

Το σεμινάριο Εισαγωγή στη Θεατρική Γραφή και Κριτική θα αρχίσει σύμφωνα με το πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου.

Η εγγραφή στο σεμινάριο θα γίνει σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα. Κριτήρια επιλογής είναι η έγκαιρη προσέλευση στο πρώτο μάθημα, το εξάμηνο φοίτησης (έβδομο και άνω έχει προτεραιότητα) και η έγκαιρη εγγραφή στο eclass του μαθήματος, η οποία θα είναι εφικτή το απόγευμα μετά το πρώτο μάθημα.

Καλή αρχή!

Θα τηρηθεί το όριο των 3 απουσιών.