πρόσκληση προεγγραφής σε χώρο eClass για σεμινάριο Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συνεργατικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο
- Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023 - 12:35 π.μ. -

όλες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το σεμινάριο Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συνεργατικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο προσκαλούνται να προεγγραφούν στον χώρο eClass MEDIA247, με κωδικό πρόσβασης MEDIA247, προκειμένου να λάβουν σχετικές ενημερώσεις

ο διδάσκων