Εξέταση στην Κοινωνική Θεωρία Ι (παλαιό πρόγραμμα) (Γ. Πλειός)
- Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 -

Σε συνέχεια των δυο προηγούμενων μαίηλ, ανακοινώνεται ότι 

Οι φοιτητές/ριες που πρόκειται να εξεταστούν στο μάθημα Κοινωνική Θεωρία Ι (παλαιό πρόγραμμα), να μην προσέλθουν στο γραφείο του διδάσκοντος στις 10 Φεβρουαρίου, αλλά να συνεννοηθούν για την εξέταση με την κ. Τσαλίκη 

 

Ο διδάσκων 

Καθηγητής Γ. Πλειός