Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης στην Κοινωνική Θεωρία Ι - Παλαιό πρόγραμμα (Γ. Πλειός)
- Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 -

Η εξέταση του μαθήματος δεν πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, αλλά λόγω απουσίας του διδάσκοντος η νέα ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος θα είναι η Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020.

Η εξεταστέα, ύλη, ο τόπος εξέτασης, ο τρόπος εξέτασης καθώς και ο τρόπος προσέλευσης των φοιτητών/ριών παραμένει όπως είχε ανακοινωθεί. 

 

Ο διδάσκων 

Καθηγητής Γ. Πλειός