εξεταστέα ύλη του μαθήματος Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές
- Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 -

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος "Εισαγωγή στον Πολιτισμό και στις Πολιτισμικές Σπουδές" είναι η ακόλουθη: 

Το βιβλίο του Φρόυντ "Η δυσφορία στον πολιτισμό" ή ο φάκελος του μαθήματος.