Ωρες Συνεργασίας Θ.-Π. Ζούνη την εβδομάδα 11-15/2/2019
- Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 -

Οι προγραμματισμένες ώρες συνεργασίας της Τρίτης 12-2-2019 δεν θα ισχύσουν εκτάκτως αυτή την εβδομάδα.

Θεοκλής-Πέτρος Ζούνης

ΕΔΙΠ