Εξετάσεις ολοκληρωμένων εξαμήνων
- Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 -

Οι φοιτήτριες/ές που προτίθενται να εξεταστούν στο μάθημα, παρακαλούνται να το δηλώσουν απαντώντας στο παρόν μήνυμα μέχρι την Παρασκευή 29/1.