Επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτ. 2021
- Tuesday August 31, 2021 -

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτ. 2021 θα πρέπει α) να έχουν παρακολουθήσει το μάθημα και β) μέχρι και την Κυριακή 12/9/2021 να μου έχουν στείλει την ερευνητική τους έκθεση, με το θέμα και τη μεθοδολογία που έχει συμφωνηθεί μαζί μου στη διάρκεια των παραδόσεων.