ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
- Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010 -

Όπως ήδη γνωρίζετε το μάθημα θα γίνεται στο κτίριο της οδού Καλαμιώτου. Σας ενημερώνω ότι οι παραδόσεις θα διεξάγονται στο εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών (Καλαμιώτου Β) δεδομένου ότι εκεί παρέχεται υποδομή για ηλεκ. παρουσιάσεις και διαδικτυακή σύνδεση.

 

Ο Διδάσκων