Ιατρική στις Παραστατικές Τέχνες - Λάθος εκ παραδρομής στην τράπεζα ερωτήσεων
- Παρασκευή, 03 Μαΐου 2019 -

Αγαπητοί

Οι ερωτήσεις 22 και 33 αφορούσαν την συχνότερη ανατομική περιοχή που εμφανίζονται κακώσεις/τραυματισμοί στους χορευτές. Η σωστή απάντηση είναι η ΟΜΣΣ, οπότε η ερώτηση 33 αποσύρθηκε και η τράπεζα ερωτήσεων ενημερώθηκε αναλόγως. 

Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο τον Αλμόγκ Σαλίτ για την επισήμανση!

Φιλικά 

Θάνος Μπίμπας