ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_19/1/2022
- Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 -

Αθήνα, 14-1-2022     

                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ακυρωθείσα  διάλεξη με τίτλο ¨Πλευρίτιδα, πνευμοθώρακας¨ στα πλαίσια του μαθήματος Παθολογία (7ου εξαμήνου) Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί από τον Αναπλ. Καθηγητή Α. Ράπτη εξ αποστάσεως την Τετάρτη 19-1-2022 με χρήση της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης Uoa Webex Meetings και ώρα 11.00 πμ.

Παρακάτω  παρατίθενται τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνδεση:

ΠΛΕΥΡΙΤΙΔΑ, ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

Hosted by Efstathios Garoflos

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m3bbc2cdddce2b4634ec9958d8916817d

Wednesday, Jan 19, 2022 11:00 am | 2 hours 30 minutes | (UTC+02:00) Athens, Bucharest

Meeting number: 2733 001 5739

Password: mSwWtZ5hg36

 

Join by video system

Dial 27330015739@uoa.webex.com

You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone

+30-21-1990-2394 Greece Toll

+30-21-1198-1029 Greece Toll 2

Access code: 273 300 15739                                                       

 Από την Κλινική