ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
- Κυριακή, 12 Απριλίου 2020 - 8:16 μ.μ. -

Σύμφωνα με την από 9.4.2020 απόφαση της Συγκλήτου για συνέχιση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα προκειμένου να αναπληρωθούν μαθήματα που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των ΑΕΙ, παρακαλώ να αναζητήσετε τις σχετικές ανακοινώσεις στη σελίδα της Κεντικής Γραμματείας της Ιατρικής (Υποχρεωτικά Μαθήματα).

 

Από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας